Leverandør- og medlemsfordele

Som eksisterende eller mulig ny leverandør til DJ Supply A/S er der en række ting, der er nyttige at vide om os.

Du finder de væsentligste informationer herunder. Og har du brug for yderligere, er du altid velkommen til at kontakte os.

DJAS

DJ Administrations System (DJAS) er DJ's intranet for vores medlemmer.

Her finder medlemmerne deres leverandørbilag hver dag. Herudover er prislister og andre kommercielle samhandelsbetingelser fra DJ's leverandører tilgængelige, så medlemmerne altid har adgang til opdaterede informationer.

På DJAS findes også en produktdatabase med alle de produkter, som DJ har oprettet. Her er oplysninger om produkterne samt billeder og eventuelle sikkerhedsdatablade.

Fakturering

Når der er indgået en samhandelsaftale med DJ Supply A/S, er selskabet den juridiske kunde. Det betyder, at alle fakturaer skal udstedes til DJ Supply A/S, uagtet at ordrerne afgives af - og skal leveres til - de enkelte medlemmer.

Af hensyn til korrekt behandling af fakturaer er det særdeles vigtigt, at vedhæftede faktureringsvejledning følges.

Download faktureringsvejledning for detaljerede oplysninger om fakturering til DJ.

Intern logistik

DJ har etableret et internt logistiksamarbejde, så alle medlemmer i samarbejdet principielt kan modtage varer på dag til dag-basis fra de andre medlemmer.

Samarbejdet betyder også, at der foregår en livlig intern samhandel blandt medlemmerne, hvor hele vognladninger med varer hver nat køres rundt blandt udsalgsstederne.

For jer som leverandør betyder dette, at et eventuelt ønske om lagerføring hos det enkelte medlem ikke er specielt relevant. Er varen på lager hos bare ét medlem, så er den i princippet på lager på dag til dag-basis hos alle.

Natrute

Kreditforsikring

DJ er grundlagt som et non-profit-selskab, hvilket vil sige, at indkøbsselskabet ikke har til formål at indtjene et overskud.

Siden selskabets grundlæggelse i 1933 er DJ, i en stor kreds af leverandører, blevet kendt som en sikker og punktlig betaler, og det prioriterer vi fortsat meget højt.  

I mere end 30 år har vi således sikret vores udestående ved hjælp af en debitorkautionsforsikring til gavn for DJ, og derigennem også vores leverandører, som kan føle sig trygge ved at handle med DJ. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende vores debitorkautionsforsikring bedes venligst rettet til de respektive produktchefer. 

Markedsføring

DJ varetager en række fælles markedsføringsaktiviteter for medlemmerne, blandt andet i form af varekataloger, tilbudsaviser, digitale kampagner og instore TV.

Kataloger og kampagner indeholder produkter fra leverandører, vi har indgået en samhandelsaftale med. Et samarbejde med DJ er derfor også en yderligere mulighed i markedsføringen af jeres produkter.

Collage aviser